سنگ خورشید

سنگ خورشید یا سان استون سنگی قیمتی که به علت وجود ذرات براق و نورانی در آن زیبایی خاصی دارد از نامهای دیگر آن حجرالشمس میباشد

سنگ خورشید 1 محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم