س - ش - ص - ض - ط - ظ

لیست سنگهایی که نام آنها با یکی از این  حروف باشد : س - ش - ص - ض - ط - ظ

س - ش - ص - ض - ط - ظ هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.

دسته های زیر

 • شاه مقصود
 • سودالیت
 • سرپانتین (آسترایت)

  آسترایت به معنی ستاره و سرپانتین به معنی پوست مار میباشد

 • صدف

  صدف یا شل از صدف مادر مروارید تراش داده میشود

 • سنگ خورشید

  سنگ خورشید یا سان استون سنگی قیمتی که به علت وجود ذرات براق و نورانی در آن زیبایی خاصی دارد از نامهای دیگر آن حجرالشمس میباشد

-->