شاخه‌ها

الماس های دریای نور کوه نور

الماس های دریای نور کوه نور

دریای نور و کوه نور که نام دو الماس مشهورو کهن با تاریخچه ای داستانی میباشند که تقریبا همه ایرانی ها نام این دو را شنیده اند ولی البته فقط دریای نور در ایران و در موزه میباشد و شاید بتوان گفت مهمترین قطعه در میان جواهرات ملی ایران است.این دو الماس که شاید بدلیل نام گذاری و یا به علت روایت تاریخی مثل زوج دیده میشوند نه از نظر تراش و نه از نظر رنگ هیچ وجه مشترکی با هم ندارند هر دوی آنها برای اولین بار با نام نادرشاه معروف شدند و هر دو جزو غنائم وی میباشند کوه نور از ناحیه قلعه باستانی گلکنده در نزدیکی حیدرآباد هند در سال 1656 بدست آمده و توسط میرزا محمد میرجمله وزیر ایرانی به شاه جهان پادشاه گورکانی هند هدیه شد.در سال 1739 با تسخیر هند توسط نادر شاه این الماس که بر تاج محمد شاه هندی میدرخشید توسط نادرشاه دیده شد و نادرشاه با دیدن آن گفت: این کوهی از نور است. و از ان تاریخ این نام برو روی آن گماشته شده است.این الماس همراه با الماس دریای نور و الماس مغول کبیر (یا همان الماس اورلف که بر روی گرز امپراطوری کاترین دوم روسیه در مجموعه الماس های کاخ کرملین نگهداری میشود) به عنوان غنائم جنگی از هند خارج شدند . اما الماس کوه نور بعد از مرگ نادر شاه به افغانستان برده شد (توسط احمد شاه) بعد از او نیز بدست شاه شجاع رسید و بعد از کشته شدن وی بدست فرمانده هندی به نام شیرپنجاب مال او شد. این الماس بعد ها توسط کمپانی هندی شرقی به انگلستان برده شد و در آنجا به ملکه ویکتوریا هدیه گردید امروزه نیز الماس کوه نور بر روی تاج ملکه الیزابت در انگلستان نصب است.

و اما الماس دریای نور بعد از مرگ نادرشاه به شاهرخ میرزا نوه او رسید بعد از او بدست امیرعلم خان خزیمه و پس از او نیز بدست لطفعلی خان زند رسید. بعد از شکست ویز بدست آقامحمدخان نیز به گنجینه و غنایم قاجار منتقل شد. وزن این الماس 182 قیراط میباشد و رنگ آن صورتی است که جزو کمیاب ترین ها در نوع خود از لحاظ رنگ میباشد. در بررسی های صورت گرفته توسط باستان شناسان کانادایی معلوم شد این الماس در سال 1642 در شرق دیده شده و در انزمان وزن ان 242 قیراط وبه آن لوح بزرگ گفته میشده که بعدعا دو تکه شده و نام تکه بزرگتر دریای نور و نام تکه کوچک که 60 قیراط وزن داشته نورالعین (نور چشم) نامیده شده که آن نیز بر روی یک نیم تاج در موزه نصب شده است.

الماس کوه نور دارای یک بدل با ارزش نیز میباشد که در برج لندن به نمایش در آمده است. این دو الماس در میان حاکمان هند و مغول و افغان و ایرانی و بریتانیایی بسیار دست بدست شده اند.نحوه کشف آنها دقیق نیست ولی بیشترین احتمال اینست که از زیر خاک بستر یک رود بی آب در جنوب هند بیرون آورده شده اند.

 

پاسخ بدهید

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده است)
   وب سایت: (URL سایت باhttp://)
* کامنت:
نوع کد